O NAS

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Obsługa kadrowo- płacowa
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej
 • Wsparcie w prowadzeniu działalności
 • Doradztwo prawno- podatkowe
 • Optymalizacja podatkowa